Oglašavanje na portalu Baza nekretnina

Portal  Uslovi  cena (€/godišnje)
http://www.bazanekretnina.com/

do 100 oglasa
svaki oglas može da ima do 10 slika
oglasi moraju biti predani preko
portala www.bazanekretnina.com

200
http://www.bazanekretnina.com/
  • neograničen broj oglasa
  • svaki oglas može da ima do 10 slika
  • oglasi moraju biti predani preko portala www.bazanekretnina.com

 400

Web hosting  

100

 Cene su bez PDV-a

Oglašavanje putem bannera

Pozicije i cenovnik


Pozicija dimenzija max. br.
bannera
7 dana
(EUR)
mesec
(EUR)
cana na
1000 prikaza
(EUR)
A, C 120 x 60 6 50 150 3
B 468 x 60 6  200 600   8
D 728 x 90 6 240 720 11
E 180x150 6 150 450 6
F 150 x 600 1 - 900 -
G 120 x 60 1 - 50 -
Dimenzija (piksela) Format dozvoljena veličina datoteke izrada
120 x 60 jpeg, gif, flash < 17kb > 40 €
468 x 60 jpeg, gif, flash < 17kb > 50 €
728 x 90 jpeg, gif, flash < 19 kb > 60 €
180 x 150 jpeg, gif, flash < 17kb > 50 €
160 x 600 jpeg, gif, flash < 19 kb > 60 €

 

Pozicija

Veličina banera (kb)

A, C, B, E, G

17

D, E 

19Pozicije T8

Na pozicijama T8 se prikazuju oglasi iz naše baze nekretnina. Oglas je sastavljen iz slike nekretnine, imena agencije i vrste objekta. Prilikom prelaza mišem preko oglasa pokazuju se podaci o regiji, području i veličini objekta. Klikom na oglas posetilac odlazi na stranicu koja sadrži kompletne podatke o objektu i kontakt podatke agencije.

Pozicija T8

Prikazi u procentima

cena/mesec (EUR)

Jedna agencija

100 %

200

Dve agencije

50 %

120

Tri agencije

33,33 %

90

Četiri agencije

25 %

70

Pet agencija

20 %

60

Šest agencija

16,67%

50

     
Cena za 1.000 prikaza
(CNTO)

2  EUR

 

Napredno oglašavanje - cena za prikaz

Vrsta oglasa dimenzija oglasa Cena za 1.000 prikaza(CNTO) 
(EUR)
mali lebdeći do 250 x 250 40
veliki lebdeći do 500 x 500 50
raširivi (roll down) oglas   35 % dodatak

cene su bez PDV-a

Tehnička uputstva

za flash oglase

  • Oglas mora biti u Flash 6 formatu (ili starijem),
  • Oglas mora sadržavati dugme 'clickTAG',
  • Pored Flash (SWF) verzije oglasa potrebno je priložiti i alternativnu verziju oglasa (Jpeg ili GIF).


ActionScript kod za dugme:

on (release) {
    getURL (_root.clickTAG,'_blank');
}

Kontakt

Kabi d.o.o.
Dolenjska cesta 43
1000 Ljubljana
Slovenija

tel:

+386 1 280 50 80

fax:

+386 1 280 50 85

e-mail:

oglasavanje@bazanekretnina.com
  • Pretraživač
  • Brza pretraga
Traži

par primera:
prodajem stan Ljubljana
kupujem kuća Beograd
izdajem garsonjera Valjevo

Javna aukcija

Moj kutak